Firma

Biuro świadczy usługi w zakresie kompleksowej realizacji przedsięwzięcia od koncepcji i projektu po odbiór budynku. 

Idąc na przeciw rosnącej konkurencji na rynku usług architektonicznych oraz  wzrastającym wymaganiom klientów, co do świadczonych przez pracownie  projektowe usług, biuro nasze poprzez ciągły rozwój i rozbudowę podejmuje  starania, aby klient był pewny, że powierza prace nad projektem odpowiedniej  firmie.

Naszymi klientami są zarówno inwestorzy prywatni, biznesowi, jak i instytucje  publiczne. Wyrazem ich zadowolenia z naszej pracy są liczne referencje, jakie od  nich otrzymujemy.

Partnerzy